Trendy modowe w tym sezonie

Najgorętsze trendy w modzie

Autyzm jako schorzenie dotyczące rozwoju, które doprowadza do separacji

Autyzm
Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które ma bezpośredni związek z zaburzeniami funkcjonowania mózgu. Posiada parę charakterystycznych właściwości. Dzieci autystyczne uciakają od otoczenia, niekiedy alienują się od innych. Ich wymiana informacji i kontakt z innymi ludźmi są bardzo ograniczone. Dla wielu wychowawców zaburzenie to brzmi jak wyrok dla ich pociechy. Czy jednakże tak musi być? Czy istnieje możliwość uwolnienia się z tego zaburzenia?

Zespół Aspergera
Autor: Sadasiv Swain
Źródło: http://www.flickr.com

Na wstępie warto również zaznaczyć, że autyzm ma nad wyraz szerokie spektrum autystyczne. Wyróżnia się zespół Aspergera, autyzm atypowy i autyzm wczesnodziecięcy. Są także inne jego rodzaje. W każdym razie dzieci mające zespół Aspergera również izolują się od otoczenia, jednakże w głębi serca mają potrzebę konstruowania głębokich relacji z rówieśnikami (porównaj: ). Jeżeli chodzi o przyczyny autyzmu, to wciąż nie ma co do nich jednoznacznego wyjaśnienia. Nikt konkretnie ich nie stwierdził. Ale faktem jest, że są one natury biologicznej i psychologicznej. Jeśli chodzi o biologiczne, to istnieje duża możliwość, że mają związek z okresem prenatalnym dziecka i przyczynami natury neurologicznej. To wszystko musiało rzutować zarazem na sferę psychiki dziecka.

W zasadzie to wyszczególnia się dwa rodzaje autyzmu: schizofreniczny i dziecięcy (więcej: ). W przypadku schizofrenicznego dziecko nad wyraz odizolowuje się od innych dzieci. W przypadku autyzmu dziecięcego, dziecko ma ogromną nadwrażliwość na bodźce. Jest to tak duże oddziaływanie tych bodźców, że pociecha ma trudności z prawidłowym ich przyswojeniem i dlatego ucieka do własnego świata. Należy przy tym dodać, że nazwa „dziecięcy” nie oznacza, że dotyczy tylko okresu dziecięcego. Ale chodzi tu o to, że został odkryty w tym czasie.

Zespół Aspergera
Autor: Hot Gossip Italia
Źródło: http://www.flickr.com

Czy z autyzmu można się wyleczyć? Wielu ludzi jest zasugerowanych, że nie można się z tej dolegliwości uleczyć. Jest w tym twierdzeniu wiele racji, gdyż przecież autyzm obejmuje sprawy właściwego funkcjonowania mózgu. Jednakże w ostatnim czasie badacze dali zielone światło wszystkim rodzicom pragnącym zdrowia swoich dzieci. Twierdzą, że dość prędka diagnoza i terapia czynią prostszym przystosowanie społeczne osoby chorującej na autyzm. Nie można jej kompletnie wyleczyć, jednakże można pomóc odnaleźć się w relacjach międzyosobowych.